Startsida  Visa alla nyheter  Visa nyhet
::Nyheter
2021-06-28, Slutantagningen klar 29 juni

Visas på webben från 29 juni kl 12.

Slutantagningen är klar 29 juni. Du kan se ditt resultat under 'min ansökan'.

Gå in med ditt inlogg du fått. Du ska svara på webben om du tackar JA eller NEJ till platsen senast 21 juli. Du behöver inte skicka in svarskort per post. Vill du ändå skicka in eller bifoga något annat än svaret skickar du till adress:

Gymnasieantagningen
641 80 KATRINEHOLM

Från 27 juli kommer reservantagning ske löpande fram till skolan börjar.

Observera att du som sökt programinriktat val (IMV) kommer att bli kallad/placerad på IM-programmet först och fördelas ut därifrån. Du som sökt IMY kommer få besked efter reservantagningen i augusti.

Får du problem med att logga in kontakta din studievägledare eller Gymnasieantagningen, 641 80 Katrineholm, telefon 0150-56870 eller 0150-57222.Var vänlig vänta medan sidan laddas...